Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Relácia o živote sestier v Štěkni vysielaná cez TV NOE

7. 6. 2017 sme mali v Štěkni celý deň priame vysielanie z nášho zámku - komunity. Televízny štáb NOE docestoval deň predtým a odchádzal na tretí deň po...

Ocenenie študentky na Schmid škole v Jeruzaleme

Na nemeckej škole Schmid v Jeruzaleme, kde pracujem, je dlhoročnou tradíciou na konci štúdia oceňovať najlepšie žiačky na škole. Ocenené študentky dostávajú cenu Márie...

Mariánský deň Rožňavskej diecézy

13. mája 2017 uplynulo 100 rokov od fatimských zjavení Panny Márie trom malým pastierom – Františkovi, Hyacinte a Lucii. Pri tejto príležitosti sa v Rožňavskej...

Socha Panny Márie Fatimskej v Tjumeni

V prvú júnovú sobotu sme privítali v našej farnosti v Tjumeni kópiu sochy Panny Márie z Fatimy, ktorá bola vyhotovená priamo vo Fatime. Na túto udalosť naše...

Fatimská Panna Mária v Mníchove

Slovenské rodiny žijúce v Mníchove sa zverili pod ochranu Panny Márie Fatimskej pri svätej omši pre rodiny s deťmi, ktorá sa  koná pravidelne raz do mesiaca....

Prvé sväté prijímanie detí v Mníchove

Na 4. veľkonočnú nedeľu, 7. mája sa v Mníchove konalo prvé sväté prijímanie. Pána Ježiša prijalo do srdca osem detí, ktoré sa od jesene minulého roku pravidelne...

Konferencia o paliatívnej medicíne

29. máj 2017 - V Bratislave sa konala 2. Konferencia Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny, hlavnou témou konferencie bola problematika mobilných hospicov na Slovensku...

Pomoc pre vykorisťované ženy v Tirolsku

Sestra Bohdana CJ zakladá v Innsbrucku nový projekt na pomoc vykorisťovaným ženám v rámci organizácie SOLWODI, v spolupráci so salvatoriánkou s. Patriciou Erber  a s...

1. sv. prijímanie rómskych detí z Podsádku

Dňa 21. mája 2017 sa konečne naše rómske deti z Podsadku dočkali dlho očakávaného dňa- 1. sv. prijímania. Deti sa pod taktovkou sr. Anny Márie pripravovali celý rok. Na...

Musica navalis in honorem Sancti Ioannis Nepomuceni

Pätnásty májový večer v Prahe patril „svätcovi na moste“. Takéto ľudové pomenovanie dostal patrón pražskej arcidiecézy sv. Ján Nepomucký. Svätojánske barokové slávnosti...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>