Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Konferencia pre zdravotníkov v Nitre

Dňa 24.09.2017 sa uskutočnila Konferencia pri príležitosti 10.výročia otvorenia Hospicu Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre. Hlavným garantom konferencie bola MUDr.Kristína Križanová, ktorá je odborníčkou v paliatívnej...

o.z. MAGIS - leto r. 2017 na Hradisku

Deti od 6 do 12 rokov prežili 5 dní na chate v malej dedinke Hradisko v čase od 10. - 15. júla 2017. Malá hŕstka, 22 detí z Prešova a okolia, spolu so 4 animátormi, 3 sestrami CJ, zdravotníčkami a tetami...

C‘è il cuore in gioco / Ide o srdce

V týždni od 7. augusta 2017 sa v Merate v Taliansku uskutočnila prvá séria stretnutí modlitby a meditácie formou tanca pre mládež i dospelých z farnosti pod názvom C‘è il cuore in gioco / Ide o...

Slávnostná sv. omša v hospici Matky Terezy v Bardejovskej novej Vsi

Dňa 5.9.2017 zamestnanci hospicu Matky Terezy si pripomenuli sviatok sv. Matky Terezy a to slávnostnou sv.omšou, ktorú celebroval Mons.Bartolomej Urbanec. Zamestnanci hospicu si mohli po sv.omši uctiť relikvie sv.Matky...

Farský deň v Bardejove

Bardejovská Rímskokatolícka farnosť sv. Egídia, pri príležitosti osláv svojho patróna baziliky i farnosti vo vzácnej symbióze prepojila viacero zmysluplných, príjemných a užitočných aktivít ...

Veľká radosť v slovenskej provincii Congregatio Jesu

Congregatio Jesu na Slovensku prežíva veľkú radosť a ďakuje Bohu za dar nového povolania podľa charizmy Márie Wardovej. Dňa 3.septembra vstúpila Lucia Vojtašáková do noviciátu Congregatio Jesu. Počas slávnostnej sv....

Stretnutie „priateliek v Pánovi“

Aj takto sa dá nazvať stretnutie dievčat, ktoré sa spolu stretáva na duchovných obnovách už 3. rok. Počas týždenného stretnutia v hlavnom meste Slovenska sme sa tento rok zamerali na tému priateľstva, ktoré je...

Rozlúčka so sr. Evou v Kujbyševe

V nedeľu 13. augusta sa sestra Eva Hešková rozlúčila s veriacimi v Kujbyševe. Otec Entony z Kemerova za ňu slúžil sv. omšu. Veriaci sa poďakovali za jej službu vo farnosti a zaželali jej všetko dobre do dalšieho...

Rómovia z Jarovníc putovali do Gaboltova

Päť autobusov z našej osady (258 ľudí), účasť nášho zboru Romane Jile pri vystúpení v programe (Bararas), otcovská a srdečná kázeň arcibiskupa, dážď i slnko, modlitba, spoveď a rozhovory - to je v Božej prítomnosti...

Púť sestier z Jarovníc do Ľutiny

Sviatok sv. Ignáca y Loyoly sme spoločne oslávili na pútnickom mieste v Ľutine. Zároveň sme sa pomodlili, poďakovali a rozlúčili so s. Bernardou, ktorá dostala nové poslanie. Sestry z Jarovníc
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>