Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Letný seminár o Mary Ward v Londýne

Druhý „Letný seminár o Mary Ward“ (našej zakladateľke) sa konal od 06.07 do 26.07. 2017 v Allan Hall, v Londýne. Sestry, ktoré nám venovali svoj čas boli sr. Magdalen O´Neill IBVM(Anglicko - Londýn), sr....

Poďakovenie sestrám do Jarovníc

Touto formou sa chceme poďakovať sestrám z Jarovníc. Konkrétne sr. Ráchel, sr. Silvii a sr. Antónii, ktoré nás prijali na spoločnom stretnutí pri príležitosti osláv okrúhlych narodenín sestier (5.7.2017) sr. Ester...

Zbierka pre Ukrajinu vyhlásená pápežom Františkom

Už vyše roka sa koná akcia Pápež pre Ukrajinu. Svätý Otec František minulého roku vyhlásil zbierku po celom svete pre tých, ktorí najviac trpia vojnou na Ukrajine. V rámci tejto akcie je veľa projektov. Najviac projektov...

Deň rodiny 2017 v Ružomberku

Počas májových a júnových víkendov prebiehali vo viacerých slovenských mestách podujatia na podporu rodiny s mottom „Aby deti otca mali, aby mali mamu“. V Ružomberku sa Deň rodiny opäť po roku konal v jezuitskej záhrade za...

Oslava okrúhlych jubileí sestier

 "Aké je dobré a milé, keď bratia a sestry žijú pospolu." (Ž 133,1) Je čas na prácu a je čas na oddych, zábavu a príjemné spoločenstvo. Keď sa to spojí s oslavou okrúhlych narodenín, je z toho naozaj super "guľatý"...

Akcie pre všetky vekové kategórie v hospici Matky Terezy

Denný stacionár a hospic Matky Terezy v Bardejovskej novej Vsi usporiadal v posledný deň školského roku akciu pod názvom "Rodičia a deti, starí rodičia a vnúčatá." Vďaka bohatému programu sme napriek vekovému...

Tábor pre deti v Antalovciach na Ukrajine

Od 5.-10.júna sme mali v Antalovciach letný tábor pre deti z našich farností, ktoré mali zhruba 7-11 rokov. Hlavnou myšlienkou tábora boli fatimské zjavenia. Deti sa postupne oboznamovali nielen s udalosťami, ktoré sa stali...

Výlet mladých do Karpát na Ukrajine

V nedeľu 18. júna sme spolu s mladými z našich farností vyrazili autobusom zo Zakarpatia do údolia Karpát, aby sme pripravili a zrealizovali náš druhý tábor pre deti. Cestovali sme zhruba 5 hodín, možno aj viac. Keď sme...

Duchovná obnova pre dievčatá

V čase od 19.- 21.5.2017 sa stretlo 11 dievčat vo veku 10 až 12 rokov z Čiernej Vody na duchovnej obnove o priateľstve v Ivanke pri Dunaji. Strávili sme spolu krásne chvíle v osobnej a spoločnej modlitbe, v zdieľaní, pri...

Sestry z Kyjeva. Sociálno-pastorálne centrum Jána Pavla II.

“Nechajte deti prísť ku mne,nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.” 7. - 9. mája sme mali možnosť prežiť krásne chvíle s deťmi, ktoré kvȏli vojnovej situácii museli opustiť svoje domovy na východe Ukrajiny. ...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>