Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Birmovka v Skalici

Farnosť v Skalici prežívala veľkú radosť. Vo farskom kostole sv. Michala sa v nedeľu 30.4. uskutočnila birmovka. Mladí ľudia zo stredných škôl prijali sviatosť dospelých a...

"Lienky" opäť na výlete

V sobotu 29.4. sme sa opäť s lienkami vybrali na výlet. Vyleteli sme na Košický hrad a Vyhliadkovú vežu. Ale neboli sme samé. Pripojili sa k nám aj lienky z Prešova a...

Konferencia na tému "zomieranie v nemocnici - systém verzus človek"

Dňa 22.apríla 2017 sa v Košiciach uskutočnila XII. konferencia so zameraním: KRESŤAN V NEMOCNICI na tému: "Zomieranie v nemocnici - systém verzus človek". Odborným garantom...

...lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych! (Veľká noc v DSJ)

Ticho... Pán je v hrobe. Toto tajomstvo i posvätnosť chvíľ sme mali možnosť prežívať v celonočnej adorácií z piatku do soboty večera, kde sme sa striedali...

Krst v Užhorode na veľkonočnú vigíliu

Pre farnosť v Užhorode bola táto Veľká noc výnimočná. Na veľkonočnú vigíliu bola v chráme sv. Juraja pokrstená prisťahovalkyňa z východnej Ukrajiny. Teraz žije v Užhorode a...

Krížová cesta s deťmi z Ražňan

Tichú a tajomnú atmosféru Veľkého týždňa v Dome sv. Jozefa zrazu prerušila vrava 45 detí z Cirkevnej školy v Ražňanoch, ktorí sa prišli podeliť s tým,...

Modlitba krížovej cesty so zamestnancami Domu sv. Jozefa

Blížil sa záver pôstu. A bolo dobré, aby sme všetci spolu: sestry, prijímateľky, zamestnanci alebo kolegovia spolu kľakli a v modlitbe pobožnosti krížovej...

Duchovná obnova pre mladých z Užhorodu

Deň 18. marec bol pre niekoľko mladých ľudí veľmi obohacujúcim. V neďalekej dedinke Perečín sa konala pod vedením sr. Marietty CJ jednodňová duchovná obnova. Hlavnou témou...

Príprava na slávenie Veľkej noci - spoločenstvo CVX v Prešove

Naše spoločenstvo CVX,(komunity kresťanského života s ignácianskou spiritualitou) stretávajúce sa v priestoroch Centra Márie Ward v Prešove, pod vedenim s.Jany Papcunovej,...

Pôstná duchovná obnova so ženami z Lučenca

Na Kvetnú nedeľu sme odišli so ženami z Lučenca a okolia do ústrania na Osušie, aby sme sa stíšili a pripravili na slávenie tajomstiev Ježišovho utrpenia smrti...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>