Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Odpustová slávnosť v Užhorode

11. júna sme v našej fanosti v Užhorode mali odpustovú slávnosť, na ktorú sme sa dlho chystali. Po slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval otec Polykarp OFM bolo pripravené pohostenie a zábavný program s tancami a súťažami...

Prednáška Vdp. Hudáka v Užhorode

15. mája sme pozvali do nášho Sociálneho Centra Márie Wardovej v Užhorode Vdp. Pavla Hudáka. Vdp. Hudák mal pripravenú prednášku pre mládež, ktorá žije v našom sociálnom centre a tiež pre mladé rodiny z farnosti. Prednáška...

Výlet zamestnancov z hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi

Dňa 10. júna 2017 Občianské združenie Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi zorganizovalo výlet pre zamestnancov hospicu do Tokajskej oblasti so zameraním "proti syndŕomu vyhorenia". Zúčastnili sme sa na ochutnávke vín,...

Relácia o živote sestier v Štěkni vysielaná cez TV NOE

7. 6. 2017 sme mali v Štěkni celý deň priame vysielanie z nášho zámku - komunity. Televízny štáb NOE docestoval deň predtým a odchádzal na tretí deň po vysielaní. Na zámku sa im páčilo a nezabudli sme...

Ocenenie študentky na Schmid škole v Jeruzaleme

Na nemeckej škole Schmid v Jeruzaleme, kde pracujem, je dlhoročnou tradíciou na konci štúdia oceňovať najlepšie žiačky na škole. Ocenené študentky dostávajú cenu Márie Wardovej za dobrý prospech, ale nielen to, musia splňať...

Mariánský deň Rožňavskej diecézy

13. mája 2017 uplynulo 100 rokov od fatimských zjavení Panny Márie trom malým pastierom – Františkovi, Hyacinte a Lucii. Pri tejto príležitosti sa v Rožňavskej diecéze uskutočnil Mariánsky deň Rožňavskej diecézy na...

Socha Panny Márie Fatimskej v Tjumeni

V prvú júnovú sobotu sme privítali v našej farnosti v Tjumeni kópiu sochy Panny Márie z Fatimy, ktorá bola vyhotovená priamo vo Fatime. Na túto udalosť naše srdcia pripravoval dominikán o. Juraj Dorogin,...

Fatimská Panna Mária v Mníchove

Slovenské rodiny žijúce v Mníchove sa zverili pod ochranu Panny Márie Fatimskej pri svätej omši pre rodiny s deťmi, ktorá sa  koná pravidelne raz do mesiaca. Sochu Panny Márie Fatimskej nám daroval Inštitút...

Prvé sväté prijímanie detí v Mníchove

Na 4. veľkonočnú nedeľu, 7. mája sa v Mníchove konalo prvé sväté prijímanie. Pána Ježiša prijalo do srdca osem detí, ktoré sa od jesene minulého roku pravidelne pripravovali na prijatie sviatosti. Bola to veľmi pekná...

Konferencia o paliatívnej medicíne

29. máj 2017 - V Bratislave sa konala 2. Konferencia Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny, hlavnou témou konferencie bola problematika mobilných hospicov na Slovensku a v Európskej únii. Konferenciu Slovenskej...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>