Jezuiti pozývajú na Magis CE 2017

14.07.2017 00:00

Kontemplatívni v činnosti: „V dôvernom spojení s Bohom.“

Magis Central Europe 2017 je medzinárodné stretnutie mladých ľudí  vo veku od 18 do 35 rokov, ktoré každoročne spoločne organizujú jezuiti z viacerých európskych provincií Spoločnosti Ježišovej. Tohtoročný Magis CE sa uskutoční od 14. do 23. júla a pozostáva z 2 častí. Experimenty, ktoré budú prebiehať od 14. do 20. júla v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku, Kosove, Poľsku, Slovinsku a na Slovensku, naučia účastníkov nachádzať Boha v každodennom živote, vo svojich aktivitách, v ľuďoch, ktorých stretnú, ale aj tam, kde by Ho nikdy predtým neočakávali. Spoločné záverečné stretnutie v Prahe od 20. do 23. júla vytvorí účastníkom priestor na podelenie sa o svoju skúsenosť z experimentov v národných skupinách a v rámci festivalu národov i možnosť predstaviť svoju kultúru a skúsenosť ostatným účastníkom.

Účastnícky poplatok za Magis CE 2017 je 120 €. Prihlasovanie trvá do 15. mája. Podrobné informácie o Magise CE 2017 so zoznamom experimentov ako aj registračný formulár je možné nájsť na internetovej stránke www.spolocenstvomagis.sk.

Chceš VIAC? Poď na Magis! Tešíme sa na Teba.

Samuel Jackanič SJ