ONLINE DUCHOVNÉ CVIČENIA V KAŽDODENNOM ŽIVOTE V ADVENTE

22.11.2017 18:05

    STROM JESSEHO

    Tradícia stromu s rodokmeňom Jesseho je zvyk, ktorý nie je u nás príliš známy. Je spojená s biblickým textom proroka Izaiáša:

 "Vyrazí ratolesť z pňa Jesseho, výhonok vypučí z jeho koreňov, spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom. Má záľubu v bázni pred Pánom. Nebude súdiť podľa zdania očí, nebude rozhodovať podľa počutia, ale podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných a podľa práva bude rozhodovať v krajine pre pokorných. Bude biť krajinu palicou svojich úst, usmrtí bezbožného dychom svojich pier". (Izaiáš 11,1-4)

    Rodokmeň Jesse pomáha deťom i dospelým dobre sa spoločne pripraviť na narodenie Ježiša počas adventnej doby. Pomôže im sledovať dejiny spásy ako celok a slúži ako pripomienka všetkým, že Ježiš Kristus, náš Pán a Spasiteľ, k nám prišiel ako súčasť veľkého Božieho plánu s nami, so zámerom priniesť všetkému ľudu vykúpenie.

 

Ponúkame Vám duchovné cvičenia v každodennom živote v adventnom čase,
ktoré budú sprevádzané cez internet
v čase od 1.12. - 24.12.2017.

 

    Adventné duchovné cvičenia budú trvať 24 dní. Témy jednotlivých dní a zamyslenia na každý deň sú spracované podľa Mgr. Jany Pojezdalovej, PhD. Štruktúra každého dňa bude nasledovná: názov, obrázok, biblický text, impul, otázky na osobnú reflexiu a záverečná modlitba. Dva dni pred začiatkom DC budú prípravné dni – stíšenie sa a vstúpenie do Božej prítomnosti.

    Predpokladmi pre ich uskutočnenie sú podľa sv. Ignáca potrebné nasledujúce postoje: ochota, odvaha, šľachetnosť voči Bohu, ale aj pripravenosť usporiadať svoj vlastný život. Aby však mohli priniesť očakávané ovocie, je potrebné, aby ste si našli každý deň čas na modlitbu (odporúčame 30 minút) a pravidelný kontakt so sprevádzajúcim (k dispozícii na sprevádzanie budú sestry CJ, 1 kňaz zo SJ, brat zo SJ, laik - muž zo spoločenstva CVX, ktorý prešiel kurzom duchovného sprevádzania), ktorému napíšete emailom Vašu osobnú skúsenosť z modlitby, prípadne otázky, ktoré vo Vás vyvstali. Sprevádzajúci/a Vám následne odpovie formou emailu. 

Váš osobný vklad si teda vyžaduje:

  • stretnutie s Kristom v 30 minútovej osobnej meditácii nad ponúknutým textom (denne),
  • napísať email: svoje osobné zdieľanie – skúsenosť z modlitby sprevádzajúcemu/ sprevádzajúcej sestre CJ (1x týždenne),
  • prístup k internetu a možnosť stiahnutia materiálov.

    Preto Vás prosíme, ak sa rozhodnete pre tieto duchovné cvičenia, aby ste k nim pristupovali zodpovedne a s istou ohľaduplnosťou voči tým, ktorí sa ich nemohli zúčastniť z kapacitných dôvodov.    

Z kapacitných dôvodov bolo prihlasovanie ukončené. 

Ďakujeme za pochopenie.