V celej Európe sa na konci tohto týždňa  konajú jubilejné oslavy ukončenia 2. svetovej vojny.

Európa aj dnes žije v bolesti mnohých nepokojov vyvolaných ľudskou pýchou, túžbou po moci, pomstychtivosťou, túžbou ovládať človeka a svet, vytvoriť si vlastný raj bez Boha  ...

Naše sestry na Ukrajine aj v Rusku každodenne prežívajú utrpenie s ľuďmi, ktorých sa osobne dotýka konflikt na východe Ukrajiny. V sobotu na stretnutí predstavených v Prešove  sme si vypočuli niektoré ich skúsenosti. Dali nám podnet na 48 hodín nepretržitej adorácie a pôstu - úpenlivej prosby za pokoj vo svete, zvlášť medzi Ukrajinou a Ruskom a za obrátenie všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom rozdúchavajú zlo a bránia pokojnému životu ľudí ...

Adorácia sa bude konať počas dvoch dní svetových osláv ukončenia hrôzy vojny, ktorá sa zapálila v Európe a postihla celý svet. Modlitbu ukončíme 10.5.2015 o 8:00 hod. ráno.

Prihláste na jednotlivé hodiny ako jednotlivci alebo aj celé spoločenstvá na bdenie pred Pánom s úmyslom: 

odprosovanie za všetky hriechy proti pokoju a ľudskej dôstojnosti a za vyprosovanie pokoja, ktorý dáva iba Boh.

S. Helenka, provinciálna predstavená CJ