Сердечно вітаємо на нашій веб-сторінці.

Ми є згромадженням богупосвячених осіб, котрі прагнуть
в Церкві «витривало, активно та з любов’ю» проживати своє покликання.

Наш спосіб життя бере початок з духовного досвіду нашої засновниці Англічанки Марії Вард і св.Ігнатія з Лойоли, засновника Товариства Ісуса.

Посередництвом цієї вебсторінки дізнаєтесь дещо про нас, наше життя та діяльність, а також, в неостанню чергу, про Поваги Гідну  Марію Вард, жінку непохитної віри. Вона надихає нас і як сестри Згромадження Ісуса наслідуємо її та творимо з нею спільноту.

Віримо, що зміст цієї вебсторінки дасть вам багато ідей і надихне на добрі діла на радість всім нам.

                                                                            Сестри ЗІ

Novinky

Návšteva cintorína v Báči

Milé spolusestry,  v oktáve dušičiek sme niekoľkokrát  navštívili cintorín v Báči. Bolo to veľmi milé, navštíviť staré známe miesta, pospomínať na spoločne prežité roky tam, a tiež na sestry, ktoré sú tam pochované a sú už zapísané v knihe Života , ale  aj v našich srdciach....

Duchovná obnova pre ženy v Starej Ľubovni

17. októbra 2017 sa v našej komunite konala duchovná obnova pre ženy, ktoré k nám pravidelne každý utorok chodievajú na modlitbu sv. ruženca. Spolu so ženami sme sa zamýšľali nad našou modlitbou, spôsobmi modlitby, nad prekážkami, ktoré vstupujú medzi nás a Boha vo chvíľach, kedy sa...

Kresťanskí zdravotníci sa stretli v Prahe

V dňoch od 9.-11.10.2017 sa v Českej republike v Špindlerovom mlyne konalo stretnutie zdravotníkov na tému: "Prevencia syndrómu vyhorenia." Lektorkou bola Dr. Mária Svatošova, zakladateľka hospicového hnutia v Českej republike. Dňa 12.10.2017 sme sa presunuli do Prahy, kde sme sa zúčastnili...

Rómské deti z Jarovníc sa zapojili do modlitby ruženca

Tak, ako aj po iné roky, aj tento rok sme sa s našimi rómskymi deťmi v kostole Panny Márie Fatimskej v rómskej osade Jarovnice zapojili do akcie "Milión detí sa modlí ruženec", ktorú organizuje ACN Slovensko. Snažili sme sa tak modlitbou pomôcť trpiacej Cirkvi a vyprosovať jednotu a pokoj v celom...

Púť veriacich z Kujbyševa do Charska

V dňoch od 28.9. do 1.10. sme sa zúčastnili púte s ľuďmi z našej farnosti  v Charsku. Sú tam pochovane blahoslavené  gréckokatolícke sestry Olympia a Laurentia z kongregácie sv. Jozefa, pôvodom z Ukrajiny. Na tejto púti sa zúčastnilo 22 ľudí z Kujbyševa. Cesta bola dlhá, ale rýchlo nám...

Duchovná obnova pre ženy na Hradisku

Po novej asfaltovej ceste smerujúcej na chatu Hradisko sa vybralo na duchovnú obnovu 17 žien. Viedla ju sr. Miroslava CJ na tému sedem bolestí Panny Márie. Duchovné stretnutie bolo práve v dňoch sviatku Sedembolestnej Panny Márie teda od 14. do 17. septembra. Občianske združenie MAGIS pomáha týmto...

Pomoc sr. Joachimy v Kujbyševe

Už uplynulo viac ako mesiac odvtedy, ako sr. Joachima prišla do komunity v Kujbyševe. Ochotne a s radosťou sa ponorila do práce misionárky. S láskou pomáha núdznym a usilovne sa učí po rusky. Ľudia si ju obľubili pre jej milý prístup a dobré srdce. Deti na sobotňajších stretnutiach sú vďačne, že sa...

Putovanie so sochou Fatimskej Panny Márie v Prešove

K putovaniu a modlitbám s Fatimskou Pannou Máriou so Sancta Mária do domu Márie Wardovej sa pridali k sestrám kňazi a ľudia z farnosti. V stredu 20.9.pán dekan Jozef Drondzek celebroval sv. omšu v Centre Márie Wardovej za účasti sestier z Domu sv.Jozefa. Spevom, modlitbou posvätného ruženca a...

Hudobný koncert v kostole v Tjumeni

V  kostole sv. Jozefa v Tjumeni bol  27.septembra hudobný koncert pre verejnosť, ktorý usporiadali miestni profesionáli. Na koncerte vystúpili  miestní speváci a detský zbor. Náš kostol bol pre nich vhodným miestom. Hlavnou inšpiráciou tohto koncertu bolo 100 rokov od zjavenia...

Duchovné cvičenia na Osuší

Pred začiatkom nového školského roka sme sa celý učiteľský zbor z Cirkevnej ZŠ sv. Dona Bosca spolu s nepedagogickými zamestnancami utiahli na tiché a pokojné miesto do prírody na Osuší, aby sme v Pánovej blízkosti načerpali nové sily a obnovili sa vo viere, nádeji a láske....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>