Desaťročná Mary dostáva prvú ponuku na sobáš.

Desaťročná Mary dostáva prvú ponuku na sobáš.