prosba

maria | 02.07.2020

Drahe sestricky prosim o modlitby za pokoj vo svete a pokoj do nasich rodin,za zdravie pre clenov rodin,za ochranu pracovnikov ktori robia na cestách,za vieru,bozie pozehnanie a ochranu matky BOZEJ.BOHU VDAKA

Pridať nový príspevok