Re:Prosba obnovenie vzťahu

Bohuznáma | 07.07.2020

Za vzťah, obnovenie vzťahu dvoch mladých ľudí, nech ich Pán Boh žehná, nech im dá milosť a odpustenie, Matka ustavičnej pomoci nech za nich prosí u svojho syna aj všetci svätí. Bohu vďaka.

Pridať nový príspevok