Re:Prosím o modlitbu

Helena | 08.07.2020

Skúsenosť
sestry Zdenky vyjadrená slovami, že ty, Pane,
môžeš všetko, že dôvera v teba robí zázraky, nás
povzbudzuje s pokornou modlitbou prichádzať
k tebe a s dôverou prosiť:,daj tomuto človeku túžbu po sv.spovedi,záchraň ho a uzdrav ho!

Pridať nový príspevok