prosba

Monika | 15.01.2022

Pochválený buď Ježiš Kristus. Prosím o modlitby za manžela Maroša, aby mu Pán dal zdravie duchovné aj telesné a silu bojovať s prekážkami. A aj za zdravie a Božie požehnanie pre naše deti. Pán Boh zaplať.

Pridať nový príspevok