Záchrana duše

Marcela | 14.05.2022

Prosím za vnútorné uzdravenie a oslobodenie pre pani Janu. Nech v jej srdci zavládne láska a odpustenie. Pane Ježišu, zachráň ju. Ďakujem

Pridať nový príspevok