Ľudová misie

maria | 17.08.2022

Drahé sestry,
prosím o modlitby za ľudové misie, ktoré budeme mať 25.-30. septembra pre rómske spoločenstvo. Prosíme o potrebné milosti pre všetkých obyvateľov osady, aby boli otvorení Sv. Duchu a urobili nový krok k Pánovi. Tiež prosím aj za tých, ktorí ich budú viesť, aby sa dali viesť Božím svetlom. Vopred ďakujeme

Pridať nový príspevok