za manželstvo

K | 19.09.2022

Prosím Vás o modlitby, aby Pán zachránil naše manželstvo, pomáhal nám žiť vo vzájomnej láske, vernosti, čistote, úcte, súdržnosti,...PBz

Pridať nový príspevok