prosba o modlitbu

Veronika | 21.09.2022

Pochválený Ježiš Kristus, milé sestry. Prosím o modlitby :) Veľmi túžim po otvorenom a citlivom srdci na vedenie Ducha Svätého a Pánovu vôľu... Niekoľko rokov vnímam, aj som rozlíšila pozvanie k zasvätenému životu s Pánom... Aby som vedela zanechať vzťahy i veci a vedela vykročiť v správnom čase ďalej... Najmä prosím o lásku, vieru, čisté a jednoduché srdce, vernosť a svätú odvahu do situácii... Pán Boh zaplať! Rovnako pamätám v modlitbách, Veronika

Pridať nový príspevok