za manželstvo

K | 26.09.2022

Prosím Vás o modlitby, aby Pán zachránil naše manželstvo a pomáhal nám žiť vo vzájomnej láske, úcte, vernosti, čistote,...PBz

Pridať nový príspevok