za manželstvo

K | 27.09.2022

Prosím Vás o modlitby, aby Pán zachránil naše manželstvo a pomáhal nám žiť vo vzájomnej láske, čistote, vernosti, úcte, súdržnosti,...PBz

Pridať nový príspevok