Prosba o manželstvo

Ľubica | 30.09.2022

prosím o modlitby a za obrátenie a uvedomenie si správnych životných postojov pre bohuznamu nech žije s manželom nie s rodičmi

Pridať nový príspevok