za manželstvo

K | 01.10.2022

Prosím Vás o modlitby, aby Pán zachránil naše manželstvo a pomáhal nám žiť vo vzájomnej láske, úcte, čistote, vernosti, súdržnosti,...PBz

Pridať nový príspevok