za manželstvo

K | 02.10.2022

Prosím Vás o modlitby za záchranu nášho manželstva, aby nám Pán pomáhal žiť vo vzájomnej láske, vernosti, čistote, úcte, súdržnosti,...PBz

Pridať nový príspevok