Prosba za uzdravenie

Anna | 28.11.2022

Prosím o modlitbu za mamku Máriu, brata Vladimíra a všetkých chorých z rodiny, za ich uzdravenie a Božie požehnanie. Nech Boh uzdraví všetko čo stvoril a nech žiaden organ v ich tele nevzbĺkne hnevom proti Bohu. Nech všetko pracuje na božiu slávu. Ďakujem Pánu Bohu, Panne Márii a Duchu svätému za všetky jeho požehnania Nech vám Boh mnohonásobne vynahradí, že sa za nás modlite. Anna

Pridať nový príspevok