prosba

Mária | 28.11.2022

Milé sestričky, prosím vas o modlitby za Radomíra, za uzdravenie duše, mysle i tela, za oslobodenie od všetkého zla , o milosť úprimného pokánia, aby mu Pán dal spoznať svoju lásku a daroval mu Ducha pravdy a múdrosti ,aby vedel odolať nástraham zlého a robil rozhodnutia v súlade s Božou vôľou, aby si našiel dobrú prácu a mohol pracovať. Pán Boh zaplať.

Pridať nový príspevok