prosba

Mária | 28.11.2022

Prosím vás o modlitby za Branislava a jeho manželku, za dar živej viery, uzdravenia, milosť úprimného pokánia a obrátenia, aby spoznali Ježiša - pravdu a mohli milovať Ježiša, aby mali radosť z modlitby aby viedli k Ježišovi svoje detičky. Pán Boh zaplať.

Pridať nový príspevok