Prosba

Andrea | 20.01.2023

Prosim o modlitbu, aby manžel aj syn vedeli v náročných a stresujúcich situáciách zachovať pokoj a primerane reagovali. Za uzdravenie ich tráum z detstva, Pán Boh nech im pomáha a ochraňuje ich, on najlepšie vie, čo potrebujú. Ďakujem

Pridať nový príspevok