Prosba o modlitbu za najdenie si prace

Renata | 25.01.2023

Prosim o modlitbu za pokoj v duši a za najdenie si novej prace. Nech ma pán Boh ochráni pred neprajníkmi vmojej blízkosti. Ďakujem

Pridať nový príspevok