Prosba o modlitby

Andrea | 24.05.2023

Prosím o modlitby za môjho syna, vyliečenie z psychických ťažkosti, prispôsobenie sa realite, vnútornú motiváciu sa učiť a zlepšenie prospechu z matematiky a chémie, dobré vzťahy s profesormi a školskú dochádzku bez absencií. Pán Boh zaplať

Pridať nový príspevok