Prosba za Kolomana

Marek | 26.05.2023

Drahé a milostiplné sestričky, veľmi vás prosím za Kolomana, a za celú jeho rodinu, za všetkých jeho predchodcov, a potomkov. Panna Mária, oroduj zaňho, a vystri nad ním svoju mocný a ochranný materinský plášť. Nech už sa nikdy necíti zúfalý, a cíti, že si ty, a Pán Ježiš k nemu vždy na pomoci. Panna Mária, objím ho svojou uzdravujúcou, materinskou láskou, a chráň a ho svojimi anjelmi. Drahé sestry o to vás prosím, skrze Krista nášho Pána, Amen.

Pridať nový príspevok