O nás

Zariadenie Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa sa nachádza v blízkosti centra mesta Prešov, na ulici Kmeťovo stromoradie 6. Zariadenie vzniklo 01.01.2005 ako neštátna, nezisková, cirkevná organizácia s vlastnou právnou subjektivitou ako Domov sociálnych služieb a Domov dôchodcov sestier IBMV (Inštitút Preblahoslavenej Panny Márie) s kapacitou 33 miest. (DSS 28 miest a DD 5 miest.) V roku 2002 po zmene názvu rehole z IBMV (Inštitút Preblahoslavenej Panny Márie) na CJ (Congregatio Jesu) a v súvislosti so zmenou názvu domov dôchodcov na zariadenie pre seniorov, provinciálna rada Slovenskej provincie schválila zmenu názvu. Domov sociálnych služieb a Domov dôchodcov sestier IBMV má od 1.1.2010 názov Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa. V priebehu rokov sa menila organizačná štruktúra ako aj kapacita zariadenia.