Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Letný tábor detí z Užhorodu

Od 4. do 9. júna sestry pôsobiace v Užhorode zorganizovali letný tábor pre deti z farnosti. Rodičia mohli prihlásiť svoje ratolesti vo veku od 6 do 12 rokov. Prázdninový tábor prebiehal...

Noc v kláštore v Prešove

Na podnet našich študentov z „dolného gymka“  Jana Adama Raymana v Prešove, kde učí s. Jana Papcunová sme v máji zopakovali  druhýkrát  Noc v kláštore. Tentokrát sa pridali...

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE DIEVČATÁ 5. ROČNÍKA zo ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave

Duchovná obnova na tému Ja a Boh, sa konala 3. – 4. júna 2016 (piatok – sobota) v priestoroch komunitného domu na Majakovského ul. v Bratislave. Zúčastnilo sa jej 11 dievčat z 5.A...

Týždeň v pražskej komunite

V uplynulých posledných dňoch sme v našom spoločenstve prežili dve zaujímavé udalosti. V stredu 8.6.2016 našu komunitu poctil svojou návštevou otec kardinál Mons. Dominik Duka. ...

Daruj mi svoje srdce

Táto veta odznela niekoľkokrát ako výzva nielen pre 10 detí zo špeciálnej školy v Prešove, ktoré v kaplnke Domu sv. Jozefa v nedeľu 5.6.2016 prvýkrát prijali Pána Ježiša, ale pre...

90 rokov sr. Melánie

V sobotu 4.6.2016 sme pri rannej sv. omši v našej kaplnke v Dome sv. Jozefa ďakovali spolu so sr. Melániou za dar jej života a požehnaných 90 rokov. Slávnostnú atmosféru umocnila...

Aktivity pre Rómov v Zborove

Mesiac apríl sa v našej škole vyznačoval chrípkovými prázdninami, preto sme sa rozhodli pozvať do našej komunity pani učiteľku matematiky a jej žiakov, ktorí potrebovali doučovanie. Na naše...

Zreštaurovaná socha Panny Márie v Prešove

V roku 1880 išiel košický biskup Konštantín Šuster do mariánskej svätyne v Mariazzeli. Chcel prosiť Máriu Matku dobrej rady, aby mu pomohla v ťažkej úlohe biskupa, vyprosila mu milosť...

Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa...

... tak po živom Božom Slove túžia mnohí ľudia v Považskej Bystrici. Na začiatku pôstneho obdobia sa zrodila myšlienka, aby sr. Fides, riaditeľka Katolíckeho biblického diela (KBD) na Slovensku,...

Stretnutie priateľov Márie Wardovej v Štekni

Rehoľné spoločenstvo sestier v Štekni každoročne organizuje stretnutie ľudí, ktorí sympatizujú s Máriou Wardovou, zakladateľkou Congregatio Jesu. Ani tento rok nebol výnimkou. Stretnutia sa...
<< 15 | 16 | 17 | 18 | 19 >>