Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Novéna putovania v Kujbyševe

Už niekoľko rokov  funguje v našej farnosti predvianočná Novéna “ Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu”.V tomto roku sme...

Adventná duchovná obnova vo Vidinej

V prvú decembrovú sobotu sa konala vo Vidinej adventná obnova pre veriacich z Lučenca. Priestory pre stretnutie ľudí túžiach po...

Sv. Mikuláš v Tjumeni

Jednou z najkrajších akcii počas adventu, ktorej sa tešia nielen deti nasej farnosti v Tjumeni je sviatok Sv. Mikuláša. Tento...

Púť farníkov z Kujbyševa k blahoslaveným rehoľným sestrám

Začiatkom októbra sa veriaci z farnosti v Kujbyševe vybrali na púť k dvom blahoslaveným rehoľným sestrám  z Kongregácie sv....

Pomikulášska noc v Lučenci

Na Cirkevnej ZŠ v Lučenci sa konala tzv. „pomikulášska noc“. Zúčastnili sa na nej deti prvého a druhého stupňa, spolu...

Rekolekcie v Dome sv. Jozefa

Byť s NÍM je najväčšou radosťou zasvätených. Tieto dni  7 – 9.12.2016 sme v doprevádzaní Vdp. Ľuboša Laškotyho...

Sv. Mikuláš navštívil sestry v Dome sv. Jozefa

Aj tohto roku k nám prišiel sv. Mikuláš. A isto nie preto, že sme boli dobré, ale preto, aby sme si znova uvedomili...

GAUDETE v Dome sv. Jozefa

Dnes prežívame nedeľu radosti. Radosť by mala napĺňať naše srdcia pri očakávaní Ježišovho príchodu. Týmto príspevkom sa chceme...

Stretnutie mladých rodín v Štěkni

V decembri sestry v Štěkni privítali mladé rodiny  z Veselí nad Ližnicí, ktoré patria do hnutia...

Noc očakávania v Starej Ľubovni

Na ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda sme spolu s učiteľmi zorganizovali 1. ročník duchovnej obnovy pre deti 4. a 5. ročníka. Táto...

Sympatický svätec – sv. Mikuláš v Mníchove

Nezabudol ani tohto roku na Slovenskú katolícku misiu v Mníchove a zavítal k nám po svätej omši...

Nová pokrstená v Barabinsku

V Svätom roku Božieho milosrdenstva vo farnosti Kujbyšev a v jej filiálkach prijalo viacero ľudí sviatosť krstu. Jednou z nich...

Biblické stretnutia dievčat v Jeruzaleme

Na katolíckej škole, kde pôsobia naše sestry sa v tomto školskom roku ponúkla žiačkam možnosť navštevovať biblický krúžok....

BOH S NAMI

Online duchovné cvičenia počas Adventu Prežívame adventné obdobie, ktoré nás pozýva k zastaveniu sa a hlbšej príprave na...

Oslava sv. Martina v Štěkni

V Štěkni sa stáva tradíciou každoročná oslava sv. Martina, ktorá prebieha v blízkom parku, kde bývajú sestry. Výnimkou...
<< 18 | 19 | 20 | 21 | 22 >>