Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

"Kiežby tu boli všetky"

Panna Mária a sv. Jozef patria k sebe, to všetci vieme. A tak aj sestry z domov ktoré nosia ich meno a ktorých sú patrónmi – Sancta Mária a Dom sv. Jozefa - sa stretli...

Oslavy sviatku Márie Wardovej v Jeruzaleme

V Týždni Márie Wardovej sme v sobotu 27.1.2018 slávili školskú sv. omšu pre žiačky, učiteľov a rodičov našej Schmidt školy v Jerusaleme. Do liturgie sa aktívne zapojili žiačky,...

Oslavy Márie Wardovej v Štekni

Počas víkendu v dňoch od 19.1. do 21.1. 2018 sa uskutočnilo každoročné stretnutie priateľov Márie Wardovej v Štekni v Českej republike. Napriek nepriaznivému počasiu sa stretlo na tejto milej...

Modlitbové svetové ekumenické stretnutie žien: "Vzácny Boží dar"

Dňa 13. 1. 2018 sa konalo v Innsbrucku prípravné stretnutie na svetový ekumenický modlitbový deň, ktorý sa bude konať 2. 3. 2018. Svetové stretnutie spája ženy z rozličných cirkví, tradícií, kultúr...

Oslava sviatku Najsvätejšieho mena Ježiš v Jeruzaleme

Náš titulárny sviatok sme sa rozhodli tento rok v Jeruzaleme osláviť trochu inak. Pozvali sme na sv. omšu jezuitu a to ešte Slováka P. Jaroslava Mudroňa SJ, ktorý sem prišiel na doktorandské štúdium...

Trojkráľová posviacka hospicu Matky Terezy

Dňa 5.1.2018 sa konala Trojkráľová posviacka hospicu Matky Terezy. Posviacka začala sv. omšou, ktorú celebroval Vdp. Jozef Čeľovský. Zúčastnili sa jej zamestnanci hospicu Matky Terezy, pacienti...

Dobročinný ples

Dňa 30.12.2017 sa uskutočnil dobročinný ples, ktorý organizoval hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Zúčastnilo sa ho približne 120 ľudí. Program uvádzal Juraj Bochňa. V rámci...

Traja králi v Prahe

V piatok poobede, 5. januára 2018, prešli Prahou traja králi. Stretnutie začalo v Kostole sv. Tomáša na Malostranskom námestí. Pán kardinál Dominik Duka požehnal všetkým koledníkom a v príhovore sa...

Betlehemské svetlo

Stretli sme sa 24.12.2017 o12.00 už po 21-krát stretli na našom slávnostne vyzdobenom historickom Radničnom námestí v Bardejove, aby sme spoločne a skromne s istou pokorou privítali vzácny dar,...

Oplátkové stretnutie v Kyjeve

Každý rok pred Vianocami vedenie Charity v Kyjeve organizuje oplátkové stretnutie. Pozvaní sú pracovníci nášho sociálno-pastorálneho centra, zamestnanci, deti z detských domov rodinného typu,...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>