Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Smútok vo farnosti v Kujbyševe

Naša  farnosť v Kujbyševe  smúti za našim veriacim, ktorý od nás odišiel do večnosti po ťažkej chorobe. No radujeme sa z toho ,že posledne roky života  prežil vo viere v Ježiša Krista....

Adventná duchovná obnova v hospici Matky Terezy

Dňa 14.12.2017 sa zamestnanci hospicu Matky Terezy v Bardejovskej novej Vsi zúčastnili duchovnej obnovy, ktorú viedol Vdp. Jozef Čelovský. Duchovná obnova začala sv. omšou, po nej pokračovala...

Darčeky od deti zo Sobraniec pre ukrajinské deti

 Dráhe spolusestry, drahí dobrodinci. Po dlhšom čase sa Vám opäť ozývame a prajeme Vám všetkým, aj naším dobrodincom požehnané prežitie posledných dní adventu a pokoj a požehnané...

Mikuláš v hospici Matky Terezy

D ​ň​ a 7.12.2017 v hospici Matky Terezy v Bardejovovskej Novej Vsei slúžil sv. omšu  vdp. Jozef Čeľovský a po nej nás navštívil Mikuláš, ktorý obdaril nielen deti zamestnancov, ale aj...

História a my - sestry CJ v rádiu Lumen

Relácia v archíve rádia Lumen: https://www.lumen.sk/archiv.html?page=2#archiv Názov relácie: História a my. Téma: 135 rokov od príchodu sestier CJ do Prešova

Vzácna návšteva

Mikuláš je prvou predzvesťou vianočných sviatkov. Už tradične chodí medzi deti a rozdáva im darčeky. Inak tomu nebolo ani 3. decembra v Mníchove, keď po prvej adventnej sv.omši zavítal aj so svojím...

Duchovná obnova pre ženy v Dúbravke

V sobotu 25.novembra sa v Kostole Ducha Svätého v Dúbravke uskutočnila už siedma duchovná obnova pre ženy, tentoraz s názvom Žiť v slobode. Zúčastnilo sa na nej 16 žien rôzneho...

Duchovná obnova pre dievčatá v Ivanke pri Dunaji

Víkendová duchovná obnova pre dievčatá z Čiernej Vody, Vajnor a Zálesieho sa konala 24.-26.11.2017 v Ivanke pri Dunaji/dom Manréza. Na obnovu prišlo 8 dievčat vo veku 14 - 17 rokov. Počas týchto dní...

Modlitbové stretnutie v Zborove

Dňa 6.11.2017 sme pripravili stretnutie s príbuznými pozostalých po chorých, ktorým sestry podávali sv. prijímanie v uplynulých troch rokoch.Pozvanie prijalo 9 rodín, s ktorými sme sa pred sv. omšou...

Biblický krúžok Naomi v Jeruzaleme

V novom škol.roku 2017/18 v Schmidtschule v Jerusaleme opäť pokračujeme v biblickom krúžku Naomi skupina spoznávať ľudí, biblické miesta a konkrétne pomáhať okolo seba. V utorok sme si urobili malú...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>