Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Duchovná obnova pre ženy v Dúbravke

V sobotu 25.novembra sa v Kostole Ducha Svätého v Dúbravke uskutočnila už siedma duchovná obnova pre ženy, tentoraz s názvom Žiť v slobode. Zúčastnilo sa na nej 16 žien rôzneho...

Duchovná obnova pre dievčatá v Ivanke pri Dunaji

Víkendová duchovná obnova pre dievčatá z Čiernej Vody, Vajnor a Zálesieho sa konala 24.-26.11.2017 v Ivanke pri Dunaji/dom Manréza. Na obnovu prišlo 8 dievčat vo veku 14 - 17 rokov. Počas týchto dní...

Modlitbové stretnutie v Zborove

Dňa 6.11.2017 sme pripravili stretnutie s príbuznými pozostalých po chorých, ktorým sestry podávali sv. prijímanie v uplynulých troch rokoch.Pozvanie prijalo 9 rodín, s ktorými sme sa pred sv. omšou...

Biblický krúžok Naomi v Jeruzaleme

V novom škol.roku 2017/18 v Schmidtschule v Jerusaleme opäť pokračujeme v biblickom krúžku Naomi skupina spoznávať ľudí, biblické miesta a konkrétne pomáhať okolo seba. V utorok sme si urobili malú...

Sestry v Čechách boli na predstavení Sestry v akcii

11. 10.  2017 večer o 19.hod.  sr. Eugénia, sr. Tarzícia a sr.Beatrix prijali pozvanie na generálnu skúšku muzikálu "Sestry v akci" v divadle Karlín v Prahe. Hlavnú rolu hrala speváčka...

Sr. Silvia a sr. Ráchel v relácií Doma je doma na TV Lux

https://www.tvlux.sk/archiv/play/13061  

Duchovná obnova pre ženy v Rodinkove

V dňoch od 9.-12.11.2017 si v Rodinkove - Belušské Slatiny robilo duchovnú obnovu 12 žien z Čiernej Vody na tému Bohom chcená a milovaná. Ženy v tichej meditatívnej modlitbe uvažovali nad svojou...

Komunitný víkend CVX

V dňoch 13. – 15. októbra 2017 sa konalo druhé víkendové národné zhromaždenie Spoločenstva kresťanského života (latinská skratka CVX – Comunio Vitae Christiane) v Čičmanoch. Stretlo sa na...

Návšteva cintorína v Báči

Milé spolusestry,  v oktáve dušičiek sme niekoľkokrát  navštívili cintorín v Báči. Bolo to veľmi milé, navštíviť staré známe miesta, pospomínať na spoločne prežité roky tam, a tiež na...

Duchovná obnova pre ženy v Starej Ľubovni

17. októbra 2017 sa v našej komunite konala duchovná obnova pre ženy, ktoré k nám pravidelne každý utorok chodievajú na modlitbu sv. ruženca. Spolu so ženami sme sa zamýšľali nad našou...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>