Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Predvianočné stretnutie zasvätených v Kyjeve

20. december bol príjmeným dňom pre všetkých kňazov a rehoľníkov. Apoštolský nuncius na Ukrajine pozval všetkých zasvätených v rímskom a gréckom obrade na spoločné predvianočné stretnutie. Poďakoval...

Program pre starých a chorých ľudí v sociálnom centre v Kyjeve

Vianoce sú časom, kedy zvlášť prežívame skutočnosť, ako veľmi sme obdarovani a milovani Bohom skrze jeho Syna. Táto vďačnosť nás pohýňak k tomu, aby čo najviac ľudí spoznalo Boha, ktorý sa stal...

Online duchovné cvičenia v každodennom živote v advente – STROM JESSEHO

    V čase od 1.12. 2017 do 24.12.2017 prebehli duchovné cvičenia v advente sprevádzané cez internet s názvom Strom Jesseho. Rodokmeň Jesseho pomohol exercitantom...

Sv. Mikuláš zavítal k deťom do Kyjeva

Sestry v Kyjeve zorganizovali 16. decembra stretnutie so sv. Mikulášom pre vyše sto detí z mnohodetných rodín. Pre deti bol pripravený zaujímavý program, pri ktorom zažili veľa zábavy.  Zo...

Deti z cirkevnej školy prišli na návštevu do hospicu Matky Terezy

Deti z Cirkevnej základnej školy sv. Egídia nazbierali rôzne vianočné ozdoby a  dňa 15.12.2017 prišli so sr. Janou Pavlou, ich katechétkou, do hospicu  Matky Terezy v Bardejovskej...

Smútok vo farnosti v Kujbyševe

Naša  farnosť v Kujbyševe  smúti za našim veriacim, ktorý od nás odišiel do večnosti po ťažkej chorobe. No radujeme sa z toho ,že posledne roky života  prežil vo viere v Ježiša Krista....

Adventná duchovná obnova v hospici Matky Terezy

Dňa 14.12.2017 sa zamestnanci hospicu Matky Terezy v Bardejovskej novej Vsi zúčastnili duchovnej obnovy, ktorú viedol Vdp. Jozef Čelovský. Duchovná obnova začala sv. omšou, po nej pokračovala...

Darčeky od deti zo Sobraniec pre ukrajinské deti

 Dráhe spolusestry, drahí dobrodinci. Po dlhšom čase sa Vám opäť ozývame a prajeme Vám všetkým, aj naším dobrodincom požehnané prežitie posledných dní adventu a pokoj a požehnané...

Mikuláš v hospici Matky Terezy

D ​ň​ a 7.12.2017 v hospici Matky Terezy v Bardejovovskej Novej Vsei slúžil sv. omšu  vdp. Jozef Čeľovský a po nej nás navštívil Mikuláš, ktorý obdaril nielen deti zamestnancov, ale aj...

História a my - sestry CJ v rádiu Lumen

Relácia v archíve rádia Lumen: https://www.lumen.sk/archiv.html?page=2#archiv Názov relácie: História a my. Téma: 135 rokov od príchodu sestier CJ do Prešova
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>