Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

8.2. Medzinárodný deň modlitby za obete obchodovania

Byť otrokom znamená byť spútaný. Tá reťaz okradá ľudí o slobodu, núti ich žiť podľa vôle niekoho druhého. Aj naša komunita v Dome sv. Jozefa sa pripojila k tým, ktorí v tento deň...

Oslavy Márie Wardovej v Bratislave

„Žena, ktorá nemá v Cirkvi obdoby a ktorú jej darovalo Anglicko vo veľmi pochmúrnych a krvou skropených časoch.“ Tieto slová povedal svojho času pápež Pius XII. o Márii Wardovej...

Oslavy sviatku Márie Wardovej v Banskej Bystrici

Sviatok našej zakladateľky Márie Wardovej sme 27. januára oslávili aj v Banskej Bystrici. Pri tejto príležitosti sa spolu stretli sestry z Lučenca, Banskej Bystrice, Ružomberka a Považskej...

„Byť sviecou, ktorá sa spaľuje pre druhých“

22. svetový deň zasvätených si pripomenuli rehoľníci aj v Prahe. V sobotu 3. februára 2018 pozval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP  osláviť sviatok Uvedenia Pána do chrámu všetkých...

Stretnutie pozostalých v hospici

Dňa 27.1.2018 o 14.45 hod. sa uskutočnilo stretnutie pozostalých v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Stretnutie sa začalo príhovorom Mgr. Antónie Peregrimovej, vrchnej...

"Kiežby tu boli všetky"

Panna Mária a sv. Jozef patria k sebe, to všetci vieme. A tak aj sestry z domov ktoré nosia ich meno a ktorých sú patrónmi – Sancta Mária a Dom sv. Jozefa - sa stretli...

Oslavy sviatku Márie Wardovej v Jeruzaleme

V Týždni Márie Wardovej sme v sobotu 27.1.2018 slávili školskú sv. omšu pre žiačky, učiteľov a rodičov našej Schmidt školy v Jerusaleme. Do liturgie sa aktívne zapojili žiačky,...

Oslavy Márie Wardovej v Štekni

Počas víkendu v dňoch od 19.1. do 21.1. 2018 sa uskutočnilo každoročné stretnutie priateľov Márie Wardovej v Štekni v Českej republike. Napriek nepriaznivému počasiu sa stretlo na tejto milej...

Modlitbové svetové ekumenické stretnutie žien: "Vzácny Boží dar"

Dňa 13. 1. 2018 sa konalo v Innsbrucku prípravné stretnutie na svetový ekumenický modlitbový deň, ktorý sa bude konať 2. 3. 2018. Svetové stretnutie spája ženy z rozličných cirkví, tradícií, kultúr...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>