Sme spoločenstvo Bohu zasvätených žien, ktoré chcú v Cirkvi „vytrvalo, účinne a láskyplne“ prežívať svoje povolanie k službe. Naša identita má korene v duchovnej skúsenosti našej zakladateľky Angličanky Mary Ward a sv. Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej.

Prostredníctvom tejto stránky sa môžete dozvedieť niečo o nás, o našom živote a činnosti a v neposlednom rade o ctihodnej Mary Ward, obdivuhodnej žene neochvejnej viery, ktorá nás inšpiruje a ako sestry Congregatio Jesu sme jej spoločníčky a nasledovníčky.

Veríme, že jej obsah prinesie obohatenie, množstvo podnetov aj impulzov k radosti vám všetkým.

Novinky

Kresťanskí zdravotníci sa stretli v Prahe

V dňoch od 9.-11.10.2017 sa v Českej republike v Špindlerovom mlyne konalo stretnutie zdravotníkov na tému: "Prevencia syndrómu vyhorenia." Lektorkou bola Dr. Mária Svatošova, zakladateľka...

Rómské deti z Jarovníc sa zapojili do modlitby ruženca

Tak, ako aj po iné roky, aj tento rok sme sa s našimi rómskymi deťmi v kostole Panny Márie Fatimskej v rómskej osade Jarovnice zapojili do akcie "Milión detí sa modlí ruženec", ktorú organizuje ACN...

Púť veriacich z Kujbyševa do Charska

V dňoch od 28.9. do 1.10. sme sa zúčastnili púte s ľuďmi z našej farnosti  v Charsku. Sú tam pochovane blahoslavené  gréckokatolícke sestry Olympia a Laurentia z kongregácie sv. Jozefa,...

Duchovná obnova pre ženy na Hradisku

Po novej asfaltovej ceste smerujúcej na chatu Hradisko sa vybralo na duchovnú obnovu 17 žien. Viedla ju sr. Miroslava CJ na tému sedem bolestí Panny Márie. Duchovné stretnutie bolo práve v dňoch...

Pomoc sr. Joachimy v Kujbyševe

Už uplynulo viac ako mesiac odvtedy, ako sr. Joachima prišla do komunity v Kujbyševe. Ochotne a s radosťou sa ponorila do práce misionárky. S láskou pomáha núdznym a usilovne sa učí po rusky. Ľudia...

Putovanie so sochou Fatimskej Panny Márie v Prešove

K putovaniu a modlitbám s Fatimskou Pannou Máriou so Sancta Mária do domu Márie Wardovej sa pridali k sestrám kňazi a ľudia z farnosti. V stredu 20.9.pán dekan Jozef Drondzek celebroval sv. omšu v...

Hudobný koncert v kostole v Tjumeni

V  kostole sv. Jozefa v Tjumeni bol  27.septembra hudobný koncert pre verejnosť, ktorý usporiadali miestni profesionáli. Na koncerte vystúpili  miestní speváci a detský zbor. Náš...

Duchovné cvičenia na Osuší

Pred začiatkom nového školského roka sme sa celý učiteľský zbor z Cirkevnej ZŠ sv. Dona Bosca spolu s nepedagogickými zamestnancami utiahli na tiché a pokojné miesto do prírody na Osuší, aby...

Konferencia pre zdravotníkov v Nitre

Dňa 24.09.2017 sa uskutočnila Konferencia pri príležitosti 10.výročia otvorenia Hospicu Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre. Hlavným garantom konferencie bola MUDr.Kristína Križanová, ktorá je...

o.z. MAGIS - leto r. 2017 na Hradisku

Deti od 6 do 12 rokov prežili 5 dní na chate v malej dedinke Hradisko v čase od 10. - 15. júla 2017. Malá hŕstka, 22 detí z Prešova a okolia, spolu so 4 animátormi, 3 sestrami CJ,...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>