Adventné online DC

23.11.2020 17:27

  ONLINE@DUCHOVNÉ CVIČENIA V KAŽDODENNOM ŽIVOTE POČAS ADVENTU

ADVENT S BOŽÍM SLOVOM

 23.11. - 20.12.2020

 

Adventné duchovné cvičenia budú trvať 4 týždne a ich hlavnou témou budú biblické texty z liturgického kalendára prvých čítaní pripadajúce na daný deň, impulzy formou otvorených otázok a záverečná modlitba z Misála na daný deň.

Predpokladmi pre duchovné cvičenia sú podľa sv. Ignáca potrebné nasledujúce postoje: ochota, odvaha, šľachetnosť voči Bohu, ale aj pripravenosť usporiadať svoj vlastný život.

Aby však mohli priniesť očakávané ovocie, je potrebné, aby ste si našli čas na modlitbu a pravidelný kontakt so sprevádzajúcim/ou, ktorej napíšete Vašu osobnú skúsenosť z modlitby, prípadne otázky, ktoré vo Vás vyvstali. On/a Vám následne odpovie.

Váš osobný vklad si teda vyžaduje:

  • stretnutie s Kristom v 30 minútovej osobnej meditácii nad ponúknutým textom (denne),
  • napísať email alebo sa stretnúť na skype: svoje osobné zdieľanie – skúsenosť z modlitby 
  • sprevádzajúcemu/cej (1x týždenne),
  • prístup k internetu a možnosť stiahnutia materiálov (1 x týždenne).

Preto Vás prosíme, ak sa rozhodnete pre tieto duchovné cvičenia, aby ste k nim pristupovali zodpovedne a s istou ohľaduplnosťou voči tým, ktorí sa ich nemohli zúčastniť z kapacitných dôvodov.

prihlasovanie ukončené