Adventné ONLINE DC

25.11.2019 00:00

ONLINE DUCHOVNÉ CVIČENIA V KAŽDODENNOM ŽIVOTE POČAS ADVENTU

LÁSKA JE...

Ponúkame Vám duchovné cvičenia v každodennom živote v adventom čase, ktoré budú sprevádzané cez internet  

od 25.11. - do 22.12.2019.

Adventné duchovné cvičenia budú trvať 4 týždne a ich hlavnou témou bude

HYMNUS NA LÁSKU z 1Kor 13, 4 -7, ktorý budú sprevádzať aj
impulzy od pápeža Františka z AMORIS LAETITIA.

Prvý týždeň bude prípravný – ponúkneme vám texty, ktoré pozývajú k stíšeniu, uvedomeniu si seba pred Bohom a prosbe o Jeho milosti aj počas týchto duchovných cvičení. Nasledujúce 3 týždne budú impulzy z Hymnu na lásku a z Amoris laetitia.

Predpokladmi pre duchovné cvičenia sú podľa sv. Ignáca potrebné nasledujúce postoje: ochota, odvaha, šľachetnosť voči Bohu, ale aj pripravenosť usporiadať svoj vlastný život. Aby však mohli priniesť očakávané ovocie, je potrebné, aby ste si našli čas na modlitbu a pravidelný kontakt so sprevádzajúcou sestrou CJ, ktorej napíšete Vašu osobnú skúsenosť z modlitby, prípadne otázky, ktoré vo Vás vyvstali. Ona Vám následne odpovie.

Váš osobný vklad si teda vyžaduje:

  • stretnutie s Kristom v 30 minútovej osobnej meditácii nad ponúknutým textom (denne),
  • napísať email: svoje osobné zdieľanie – skúsenosť z modlitby sprevádzajúcej sestre (1x týždenne),
  • prístup k internetu a možnosť stiahnutia materiálov (1 x týždenne).

Preto Vás prosíme, ak sa rozhodnete pre tieto duchovné cvičenia, aby ste k nim pristupovali zodpovedne a s istou ohľaduplnosťou voči tým, ktorí sa ich nemohli zúčastniť z kapacitných dôvodov.

Prihlasovanie bolo z kapacitných dôvodov ukončené. Ďakujeme za pochopenie.