Cesta dôvery – stretnutie junioriek v Ružomberku

21.01.2014 19:52

Dôvera. Kto by sa s ňou nestretol počas svojho života. Tvorí základ každého vzťahu. Výnimkou nie sú ani vzťahy v rehoľnom živote. Uvedomujeme si ako každý, že je potrebné sa o ňu starať. Hlboko si ju vážiť, ak ju získaš. Občas zabojovať a posilniť svoje svaly a obnoviť, čo bolo pod nánosmi prachu. Jedným slovom - žiť svoj každodenný život naplno so sebou, s Bohom a s inými. Je to aj cieľom našich tohtoročným juniorských stretnutí (sestier s dočasnými sľubmi, ktoré pravidelne prichádzame z našich komunít na vopred vybrané miesto a vo vopred dohodnutom čase), aby sme cez témy dôvera, pokora, láska a vďačnosť, znovu a znovu prehlbovali tieto cnosti a hľadali ich krásu v našom živote. Jedno z našich stretnutí sa konalo v Ružomberku 13 - 15. 12. 2013. A ako som už spomenula, jeho témou bola DÔVERA.

Tak ako na vytvorenie vzťahu sú potrební dvaja aj naše stretnutie vedú dve osoby. Sr. Simeona ako junior-vedúca nám poukazuje na dané čnosti u našej zakladateľky a v našich konštitúciách. Spolu s juniorkou, ktorá si niečo pripraví k danej téme, vytvoria tak pre ostatné sestry kreatívne a zážitkové stretnutie.

V Biblii sa nachádza množstvo príbehov o veľkej dôvere človeka k Bohu a Boha k človeku. Jedným z nich je aj Abrahám (Gn 22, 1-19), ktorý dostal prisľúbenie a nevediac vopred kedy, aj jeho naplnenie. K jeho naplneniu však musel prejsť kľukatou cestou sprevádzanou vnútorným bojom. Dôveroval Bohu, aj keď Boh od neho žiadal to najcennejšie. Zážitkovou formou prostredníctvom aktivity „Pavučina“ sme si mohli uvedomiť, ako je ľahko pretrhnúť niť, ktorá symbolizovala dôveru. Napriek tomu nie je nič stratené. Niť pavučiny - ako aj dôvera - sa dajú znova „zviazať“. Počas osobného stretnutia juniorvedúcej s juniorkou (osobné rozhovory sú súčasťou stretnutí) ostatné sestry pracovali na úlohe „cesta dôvery“. Pomocou obrázkov, modelovacej hliny, nákresov mohli sestry znázorniť svoju cestu dôvery. Osobné diela, ktoré za tú chvíľku vznikli, boli obohatením pre nás všetky. Na záver  každá sestra dostala kľúč ako symbol dôvery, pri ktorom bolo v rôznych jazykov napísané „dôverujem ti.“ Dôvera je ako keby si prijal niekoho do svojho domu, „dal mu kľúče od všetkých dverí, prezradil heslo alarmu a poukazoval mu všetky tajné skrýše, v ktorých máš poskrývané cennosti.“

Srdečne ďakujeme aj naším sestrám v Ružomberku za starostlivosť a prijatie do komunity.

Sr. Timea - juniorka