MAGIS 2013 CENTRAL EUROPE

03.06.2013 17:27

MAGIS 2013 CENTRAL EUROPE

registracia predĺžená do 15.júna

    V lete 2013 sa v Brazílii uskutočnia Svetové dni mládeže a jezuitský program Magis
Keďže Brazília je zemepisne dosť vzdialená od Európy, iba málo mladých ľudí si môže
dovoliť cestovať do Ria de Janeira a zúčastniť sa na programe 
MAG+S 2013 
a Svetových dní mládeže.
Z tohto dôvodu začala Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej so sestrami
Congregatio Jesu a v spolupráci s jezuitmi z Maďarska
pripravovať podobné stretnutie s názvom
Central Europe MAG+S 2013

Toto stretnutie sa uskutoční od 20. do 28. júla 2013 na viacerých miestach 
na Slovensku a v Maďarsku.
Vytvoria sa medzinárodné skupiny, ktoré príjmu ľudí z Čiech, Maďarska, Poľska,
Rakúska a Slovinska. Jednotlivé skupiny budú mať svoj vlastný program podľa
typu experimentu.


Po niekoľkodňovej skúsenosti sa jednotlivé skupiny presunú do Ružomberka na vyvrcholenie
MAG+S 2013 v dňoch 25. – 26. 7. 2013 
a potom na Nároné stretnutie mládeže R13 v dňoch 26. - 28. júla 2013,
paralelne so Svetovým stretnutím mládeže (SDM) v Rio de Janeiro. 

plagat.pdf (362,8 kB)