ONLINE DC V PÔSTE

15.02.2021 00:00

ONLINE @ DUCHOVNÉ CVIČENIA V PÔSTE SO SV. JOZEFOM

„SO SRDCOM OTCA“

15.2. – 4.4.2021

Pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi Svätý Otec František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa, ktorý trvá od 9.12.2020 do 8.12.2021. V tejto súvislosti napísal Apoštolský list s názvom Patris corde (S otcovským srdcom).

V rámci roka sv. Jozefa, vychádzajúc z listu Patris corde, sme pre Vás pripravili duchovné cvičenia v každodennom živote online formou pre hlbšie prežitie Pôstneho obdobia.

Duchovné cvičenia budú trvať 7 týždňov.
Začnú v pondelok pred Popolcovou stredou a skončia na Veľkonočnú nedeľu. 
Ich hlavnou témou budú postoje sv. Jozefa, na ktoré v Apoštolskom liste Patris corde poukazuje pápež František.

Predpokladmi pre duchovné cvičenia sú podľa sv. Ignáca potrebné nasledujúce postoje: ochota, odvaha, šľachetnosť voči Bohu, ale aj pripravenosť usporiadať svoj vlastný život. Aby však mohli priniesť očakávané ovocie, je potrebné, aby ste si našli čas na modlitbu a pravidelný kontakt so sprevádzajúcim/ou, ktorej napíšete Vašu osobnú skúsenosť z modlitby, prípadne otázky, ktoré vo Vás vyvstali. On/a Vám následne odpovie.

  

Váš osobný vklad si teda vyžaduje:

  • každodenné stretnutie s Kristom v 30 minútovej osobnej meditácii nad ponúknutým biblickým textom alebo úryvkom z Patris corde,
  • napísať email: svoje osobné zdieľanie – skúsenosť z modlitby sprevádzajúcemu (1x týždenne),
  • prístup k internetu a možnosť stiahnutia materiálov (1 x týždenne).

Prosíme vás, ak sa rozhodnete pre tieto duchovné cvičenia, aby ste k nim pristupovali zodpovedne a s istou ohľaduplnosťou voči tým, ktorí sa ich nemohli zúčastniť z kapacitných dôvodov.

Prihlasovanie bolo z kapacitných dôvodov ukončené.