ONLINE@DUCHOVNÉ CVIČENIA v každodennom živote v pôste

24.02.2020 17:00

PÔST S BOŽÍM SLOVOM

od 24.2. - do 5.4.2020.

Pôstne duchovné cvičenia budú trvať 6 týždňov a ich hlavnou témou budú biblické texty z liturgického kalendára pripadajúce na daný deň.

Rok Božieho slova slávime od Prvej adventnej nedele 2019 do sviatku sv. Hieronyma 30. septembra 2020. Biskupi Slovenska pozvali k jeho sláveniu v pastierskom liste, ktorý sa čítal v kostoloch vlani na začiatku Adventu. V rámci Roka Božieho slova sme pre vás pripravili na každý deň text zo Sv. písma z Liturgického kalendára na daný deň, krátke impulzy na meditáciu a záverečnú modlitbu z Liturgického misála, ktorá pripadá na konkrétny deň.

Predpokladmi pre duchovné cvičenia sú podľa sv. Ignáca potrebné nasledujúce postoje: ochota, odvaha, šľachetnosť voči Bohu, ale aj pripravenosť usporiadať svoj vlastný život. Aby však mohli priniesť očakávané ovocie, je potrebné, aby ste si našli čas na modlitbu a pravidelný kontakt so sprevádzajúcim/ou, ktorej napíšete Vašu osobnú skúsenosť z modlitby, prípadne otázky, ktoré vo Vás vyvstali. On/a Vám následne odpovie.

Váš osobný vklad si teda vyžaduje:

- stretnutie s Kristom v 30 minútovej osobnej meditácii nad ponúknutým textom (denne),

- napísať email: svoje osobné zdieľanie – skúsenosť z modlitby sprevádzajúcej sestre (1x týždenne),

- prístup k internetu a možnosť stiahnutia materiálov (1 x týždenne).

Preto Vás prosíme, ak sa rozhodnete pre tieto duchovné cvičenia, aby ste k nim pristupovali zodpovedne a s istou ohľaduplnosťou voči tým, ktorí sa ich nemohli zúčastniť z kapacitných dôvodov.