Pôstne online DC

11.03.2019 00:00

ŽIVOTODARNE S BLAHOSLAVENSTVAMI

a s myšlienkami pápeža Františka „z Gautdete et Exultate

 

Mať živú vieru a byť šťastný. Rozpor? Absolútne nie. Byť kresťanom znamená mať niečo spoločné so životom, šťastím, radosťou, požehnaním. Vôbec to neznamená žiť v prašnom múzeu. Pozývame ťa na dobrodružnú cestu odhaľovania šťastia, hľadania spojenia medzi ponúknutými myšlienkami pápeža Františka a tvojimi vlastnými životnými skúsenosťami.

Pozývame vás,

k dennej meditácii nad Božím slovom, nad slovami pápeža Františka z encykliky Gaudete at exultate,
ktoré sú doplnené textami Prof. Dr. Romana Siebenroka a Martina Gutl.

Každý týždeň nás bude sprevádzať aj jedna vitráž z okna farského kostola vo Frankenau.

 

Duchovné cvičenia v každodennom živote v Pôste 2019

budú sprevádzané cez internet v čase od 11.3. do 21.4.2019,

alebo osobne v malých skupinách
v Mníchove, Skalici, Banskej Bystrici, Lučenci a Prešove.

 

Každý týždeň začína jednoduchým modlitbovým cvičením. Prináša rozmanitosť ľudskej modlitby a návrhy na vlastnú modlitbovú prax. Vitráže okien z farského kostola vo Frankenau (Burgenland/Rakúsko), ktorých autorkou je Mag. Martina Staudenheart, ponúkajú cez symboly vstup do biblických textov. Rôzne impulzy pápeža Františka k Blahoslavenstvám vedú k osobnej reflexii a ku skúmaniu vlastného životného štýlu ako kresťana v zrkadle blahoslavenstiev.

Materiály sú doplnené textami Prof. Dr. Romana Siebenroka a Martia Gutl.

 

Duchovné cvičenia v každodennom živote znamenajú:

  • cvičiť sa v živote v Božej prítomnosti a v hľadaní a nachádzaní Boha vo veciach všedného života
  • 5 týždňov byť intenzívne na duchovnej ceste
  • čerpať z ponúknutých impulzov inšpirácie a silu do pôstnych dní

Základné prvky:

  • vyhradený čas na dennú modlitbu, ku ktorej vám môže pomôcť ponúknutý materiál
  • čas vyhradený na ticho, modlitbu a 1 x do týždňa zdieľanie
  • sviatostný život

 

Prihlasovanie na online DC v pôste bolo ukončené. 

Prihlasovací formulár pre záujemcov o sprevádzanie v spoločenstve: