RENATE na Slovensku

04.11.2013 16:12

Slovensko navštívili rehoľné sestry združené v Európskej sieti sestier na boj proti obchodovaniu s ľuďmi - RENATE. Od nedele 3. novembra do piatku 8. novembra sa v Čičmanoch zúčastňujú tréningu na tému Katolícka sociálna náuka Cirkvi so zameraním na obchodovanie s ľuďmi a fundraising. 

Prišlo 25 účastníkov z trinástich európskych krajín. Na tréningu bude prednášať páter Milan Bubák, SVD a Donal Door M.A. z Írska. Páter Bubák posledných šesť rokov pôsobil ako koordinátor pre spravodlivosť a mier a tiež integritu stvorenstva (JPIC)/ pre rehoľu SVD v Ríme, kde napísal brožúru s názvom Obchodovanie s ľuďmi – súčasné otroctvá. Donal Door je členom Misijnej spoločnosti svätého Patrika. Donedávna pôsobil ako konzultant pre riadenie a vedenie tímov najrôznejších náboženských kongregácií, komunitných pracovníkov a dobrovoľníckych organizácií. Pôsobí ako poradca pre špecifické témy, ktoré sa vzťahujú ku globálnym otázkam, ako sú medzinárodné rozvojové ekonomiky, sociálna spravodlivosť, environmentálna citlivosť, zahraničné misie, medzináboženský dialóg, ledadership a spiritualita. Donal je členom skupiny, ktorá sa venuje prevencii obchodovania s ľuďmi, realizuje kampane na zvyšovanie povedomia o obchodovaní so ženami za účelom sexuálneho vykorisťovania a ktorá sa zaoberá lobovaním politikov vo vzťahu k právnym predpisom v tejto oblasti.

Účastníkov seminára oboznámi o histórii a situácii rehoľných rádov na Slovensku predsedníčka Konferencie vyšších ženských rehoľných predstavených sr. Justína Kostúrová, OP. Režisérka filmov o rehoľných sestrách, ktoré prežili zrušenie ženských kláštorov na Slovensku v päťdesiatich rokoch, sr. Ivica Kušíková, SSpS, premietne členkám RENATE film s možnosťou diskusie. Pozvanie na tréning prijal aj zástupca odboru prevencie kriminality pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ktorý oboznámi účastníkov tréningu so situáciou v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi na Slovensku. 

Link na RENATE: https://www.renate-europe.net/renate-training-on-catholic-social-teaching-fundraising/