Rok 2015 bude Rokom zasväteného života

03.02.2014 16:17

Vernosť Pánovi, vernosť Cirkvi,
vernosť vlastnej charizme
a vernosť človeku dneška

o tom je koncilový dokument o obnove rehoľného života „Perfecte caristatis“. Svätý otec František oznámil, že pri príležitosti 50. výročia jeho publikovania

rok 2015 bude Rokom zasväteného života.

„V tomto roku chceme priznať a vyznať naše slabiny, ale chceme tiež hlasno a radostne ‚volať‘ do sveta o svätosti a vitalite, ktoré sú prítomné v zasvätenom živote. Koľko svätosti, tak často skrytej, ale o to nie menej plodnej je v kláštoroch, konventoch, domoch zasvätených osôb. Svätosti, ktorá privádza týchto mužov a ženy k tomu, aby boli ‚živými ikonami‘ Boha! Toto presvedčenie nás vedie k vyznaniu spolu s apoštolom Pavlom, že «kde sa rozmnožil hriech, tam sa rozhojnila milosť». Pozývame aj všetkých pastierov, kňazov a laikov, aby sa pripojili k našej vďake za dar zasväteného života na svete a v samotnej Cirkvi.“       kardinál de Aviz

 

Podľa internetovej stránky Vatikánskeho rozhlasu:

https://sk.radiovaticana.va