Posledný výlet, ktorý Občianske združenie tohto roku pod vedením sestier Congregatio Jesu – sr. Ráchel a sr. Silvie zorganizovalo bol výlet na Chate Kamarát v Mníchovskom Potoku v Bardejovskom okrese. Výlet sa konal 29.-31.8. 2012 pre 27 rómskych detí a mladých, ktorí sa zapojili do projektu „Poďme spolu zmeniť svet a vyjdime s ním von“ a počas svojej účasti na projekte nazbierali v rôznych súťažiach a úlohách najviac bodov.
 
 
    Ráno o ôsmej nasadli mladí do autobusu a odviezli sa do krásneho prostredia v okolí Bardejovských Kúpeľov. Hneď po príchode sa rozdelili do izieb. Každá z izieb mala svojho vedúceho, ktorému sa mladí zodpovedali. Vedúci spolu so svojimi zverencami chystal rannú a večernú modlitbu, modlitbu pred jedlom, organizoval službu v jedálni, pomáhal pri večerných programoch a bodoval čistotu a poriadok na izbách. Po ubytovaní sa všetci spoločne na ihriskách zahrali futbal, volejbal a basketbal a po výdatnom obede nasledovala príprava večerného programu. Každá izba si pre tie ďalšie mala pripraviť jedno divadelné predstavenie, jednu hru alebo súťaž a jedno prekvapenie (spev, tanec, ďalšie divadlo, či súťaž). Všetko bolo ponechané na tvorivosti a skupinovej práci jednotlivých spolubývajúcich. Potom sa spoločne vybrali všetci cez les na sv. omšu do blízkych Bardejovských Kúpeľov, kde sa mladí zapojili do liturgie čítaním lekcií a svojím spevom. Osviežení na duši sa vrátili na chatu, kde po večeri nasledoval spoločný zábavný večer. Porota, ktorá pozostávala z vedúcich izieb a zo sestier CJ – sr. Ráchel a sr. Silvie, bodovala každý súťažný tím a pritom hodnotila originalitu, vtipnosť a tímovú prácu jednotlivých izieb. 
 
    Na druhý deň sa po rannej modlitbe všetci cez les vybrali do skanzenu, zaplávali si v bazéne a zaspievali na sv. omši, na ktorú pricestoval aj p. farár R. Gejguš a sr. Xavéria CJ. Okrem svojej prítomnosti všetkých potešili koláčmi a melónmi, ktoré so sebou priniesli. Spiatočnou cestou lesom si mladí zaspievali a rozprávali sa o rôznych formách životného povolania – o manželstve, reholi, kňazstve, o živote slobodného laika. Po večeri nasledovala diskotéka a modlitba, ktorá sa čítaním zo Svätého Písma zamýšľala nad povolaním Abraháma a jeho cestou za Pánom. S myšlienkami na tohto muža každý spokojne zaspával. O pol jednej v noci boli však všetci zobudení, aby tak ako Abrahám išli do tmavej noci počúvať Boží hlas a hľadať Božie stopy a zbierať si tak výherné body. 
 
 
    Ďalší deň sa niesol v duchu spoločných súťažných hier. Po obede sa všetci zbalili, upratali a nasledovalo vyhodnotenie najkrajšej izby tábora, najposlušnejších spachtošov, najlepších zabávačov tábora, rýchlej roty, víťazov nočnej hry, najposlušnejších účastníkov tábora, najúžasnejšieho súťažného tímu, či svätojánskych mušiek a hviezdičiek tábora. Po spoločnej opekačke všetci nasadli do autobusu a s Božou ochranou sa šťastne vrátili domov.
    Výlet bol podporený mnohými dobrými ľuďmi a autobus bol uhradený Obecným úradom Jarovnice. Všetkým zo srdca ďakujeme a vo svojich modlitbách ich zverujeme do Božej priazne a milosti.

Fotogaléria: Mníchovský Potok