Ďalší výlet, na ktorý sa deti pod vedením sestier Congregatio Jesu – sr. Ráchel a sr. Silvie vydali, bol jednodňový výlet do Spišskej Novej Vsi, ktorý sa konal 2. 8. 2012. Zúčastnilo sa ho 39 zo 70 rómskych detí a mládeže, ktorí sa zapojili do krúžkov v rámci projektu Mládež v akciipod názvom: Poďme spolu zmeniť svet a vyjdime s ním von!“, podporeného IUVENTOU a Európskou úniou.
    Celý rok sa zodpovedne zúčastňovali na krúžkoch angličtiny, počítačov, tanca, šikovných rúk, divadla a hudby, ako aj na rôznych súťažiach a kvízoch a zapájali sa do aktivít pri bohoslužbách v rómskom kostole (miništrovanie, čítanie lekcií, príprava k sviatostiam, krížové cesty a adorácie).
    K výletníkom sa hneď ráno pridal aj pán farár R. Gejguš, ktorý na úvod výletu v Spišskej Novej Vsi v kostole Nepoškvrneného Počatia Panny Márie celebroval svätú omšu a všetkým tak vyprosoval požehnaný deň. Pani kostolníčke sa za milé prijatie mladí poďakovali nielen osobne, ale aj spoločným spevom a pokračovali na ceste k najvyššej kostolnej veži na Slovensku, k osemdesiatsedem metrovej veži rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorá sa nachádza v samotnom centre mesta.
 
 
    Všetci úspešne zdolali 154 schodov tam a späť a pokračovali na svojej ceste ďalej, aby sa niečo nové naučili. Ich kroky smerovali do Múzea Spiša, kde sa mladí v doprovode pani sprievodkyne dozvedeli, že sa nielen názvy, ale aj expozície múzea počas jeho 61 (od r. 1951) ročnej existencie neustále menili. Súčasná Expozícia prírody a histórie regiónu Spiš bola inštalovaná v roku 1992. Poskytuje návštevníkovi geografické, geologické, paleontologické, botanické a zoologické charakteristiky orografických celkov: Slovenský raj, Spišskogemerské rudohorie, Hornádska kotlina a Levočské vrchy, pričom v každej časti sú prezentované i špecifiká, zvláštnosti a jedinečnosti prírody predstavovaného územia. Históriu regiónu prezentujú exponáty zbierkových fondov z archeológie, baníctva a remesiel. Mladí sa pritom naučili nielen veľa z našej histórie, ale aj rôzne hádanky o zvieratkách a dokonca si mohli pozrieť aj maketu niekdajšieho mamuta.
    Po krásnej prehliadke nastúpili všetci do autobusu, ktorý zaplatil Obecný úrad Jarovnice a navštívili ešte Kaštieľ v Markušovciach, Letohrádok Dardanely a Zoologickú záhradu. Na konci krásneho a náučného dňa sa výletníci osviežili na kúpalisku a vo večerných hodinách sa s Božou ochranou vrátili šťastne domov.
    Za finančnú podporu, vďaka ktorej sa výlet mohol zorganizovať, sme vďační Obecnému a Farskému úradu Jarovnice, ako aj sestrám Congregatio Jesu, ktoré nás tiež podporili. Nech všetkých požehná Pán a On sám je im najväčšou odmenou.