Občianske združenie Jarovnice organizuje pod vedením sestier Congregatio Jesu počas prázdnin pre deti a mládež z Jarovníc aj tento rok výlety a tábory.
Od 11.-14. 7. 2012 sa 16 slovenských jarovnických detí od 5. - 9. ročníka ZŠ, 4 väčšie dievčatá animátorky – Julka a Marcela Novotné, Mária Konečná a Veronika Semanová, kuchárka – teta Jolka Benková a sr. Ráchel CJ zúčastnili na tábore v Bijacovciach, ktorý niesol názov: „Sieň slávy mužov Zákona“.
    Počas štyroch dní sa deti oboznamovali so životom štyroch veľkých mužov Starého Zákona – Abrahám, Noe, Mojžiš a Daniel. Každý deň boli všetky hry a aktivity zamerané na spoznávanie jedného z týchto významných mužov. Okrem toho, že si deti po čítaní Svätého Písma mali nacvičiť divadlo a znázorniť tak určitú udalosť zo života Abraháma, súťažili aj v rôznych súťažiach a kvízoch, aby sa viac vžili do Danielovej odvahy a vytrvalosti. V jednej z aktivít sa napr. učili zmierovať rodiny Izmaela, Izáka a Abraháma, či absolvovali tzv. „atebo (obeta odzadu) túru“, kde si na vlastnej koži vyskúšali, čo znamená obetovať sa. Pri modlitbe ruženca cestou na Spišský hrad, obetovali desiatok za rôzne chorých a napr. pri desiatku za chromých ľudí si dvojice zviazali nohy a mohli tak viac prežiť, čo znamená, keď je človek neschopný dobre chodiť a odkázaný na pomoc iných. Ako je možné, že Boh dokázal svoje slová vryť do kamenných dosiek, si mohli deti vyskúšať pri práci s kameňmi, ktoré rôznym spôsobom skrášľovali. To, že nám Boh dáva svoju lásku a nádej a neustále s nami uzatvára svoju Zmluvu, si pripomenuli pri skladaní dúhy, či odtlačku svojej ruky do sadry. Z mnohých súťaží a aktivít sme spomenuli len niektoré, ale najdôležitejšie bolo to, že sa deti mohli spolu stretnúť a zažiť tak nielen spoločenstvo, ktoré si pomáha a spolu sa smeje, ale aj spoločenstvo, do ktorého bol každý deň a to nielen pri modlitbe, sv. omši a čítaní zo Sv. Písma prizvaný aj Boh. No a k príjemnému prežitiu všetkých dní nesmiernou mierou prispelo aj starostlivo pripravené a chutné jedlo tety Jolky.
    Výlet bol zorganizovaný vďaka finančnej podpore Obecného a Farského úradu Jarovnice a šťastný úsmev na tvárach detí bol pre všetkých najväčšou odmenou. Za prijatie v Bijacovciach ďakujeme otcom vincentínom, hlavne otcovi Ondrejovi CM a všetkých vkladáme do našich modlitieb.

Fotogaléria: Tábor Bijacovce