ONLINE @ DUCHOVNÉ CVIČENIA POČAS ADVENTU

„RODINA VO SVETLE BOŽIEHO SLOVA“

28.11. – 23.12.2021

Pri príležitosti ukončenia Roka sv. Jozefa (od 9.12.2020 do 8.12.2021) a vyhlásenia Roka rodiny (19.3.2021–26.6.2022) sme pre Vás pripravili ignaciánske adventné duchovné cvičenia v každodennom živote online formou.

Duchovné cvičenia budú trvať 4 týždne.
Začnú 1. adventnou nedeľou 28.11.2021 a skončia sa vo štvrtok 23.12.2021. 
Ich hlavnou témou bude

BOH POZÝVAJÚCI ČLOVEKA DO SPOLOČENSTVA S NÍM, SO SEBOU A S INÝMI.

 

Predpokladmi pre duchovné cvičenia sú podľa sv. Ignáca potrebné nasledujúce postoje: ochota, odvaha, šľachetnosť voči Bohu, ale aj pripravenosť usporiadať vlastný život. Aby však mohli priniesť očakávané ovocie, je potrebné, aby ste si našli čas na modlitbu a pravidelný kontakt so sprevádzajúcim/ou, ktorej napíšete Vašu osobnú skúsenosť z modlitby, prípadne otázky, ktoré sa Vám vynorili.

 

Váš osobný vklad si teda vyžaduje:

  • každodenné stretnutie s Kristom v 30 minútovej osobnej meditácii nad ponúknutým biblickým textom.
  • napísať sprevádzajúcej osobe email (alebo online rozhovor), kde budete zdieľať osobné skúsenosti z modlitby (1x týždenne),
  • prístup k internetu a možnosť stiahnutia si materiálov (1x týždenne).

Prosíme Vás, ak sa rozhodnete pre tieto duchovné cvičenia, aby ste k nim pristupovali zodpovedne a s istou ohľaduplnosťou voči tým, ktorí sa ich nemohli zúčastniť z kapacitných dôvodov.

Prihlasovanie bolo ukončené.