Ponuky

Online seminár o správnej láske k sebe

08.12.2021 08:07
AKO MILOVAŤ SEBA /Mt 22, 39/ Piatok: 17.12.2021 - 18.30 – 20.30 hod. Sobota: 18.12.2021 - 9.00 – 19.00 hod. Seminár organizuje: sr. Miroslava Lukčiková CJ Čas Adventu a Vianoc je aj časom vzájomného stretávania a obdarovávania. Toto obdobie môže byť pre nás inšpiratívne aj v oveľa hlbšom pohľade. V online seminári vás pozývam zastaviť sa a uvažovať nad tým, kým som. Prostredníctvom...

DUCHOVNÉ CVIČENIA Lukov Dvor

24.02.2020 17:00
https://misionari.sk/public/index.php/courses

Novinky

Online duchovné cvičenia počas pôstu

Prichádzame k Vám s ponukou Online @ duchovných cvičení počas pôstu „IGNACIÁNSKY EXAMEN“ 2.3.2022 - 10.4.2022 Ich hlavnou témou bude každodenná modlitba Spytovania svedomia podľa sv. Ignáca z Loyoly. Každodenný život, v ktorom sme zaplavovaní informáciami,...

Rekolekcie sestier v Piešťanoch

 V dňoch 3.- 6. februára sa 10  sestier CJ zúčastnilo na rekolekciách  v Exercičnom dome v Piešťanoch. Rekolekciami nás s veľkou kompetenciou sprevádzala naša provinciálna predstavená sr. Agnesa. Počas týchto dní sme sa zaoberali témou "Stať sa ľuďmi Konštitúcií".  Pri...

Oslavy Márie Wardovej

"Týždeň Márie Wardovej" prebieha každoročne vo všetkých provinciách celosvetového Congregatio Jesu. Začína sa dňom narodenia zakladateľky 23. januára a vrcholí dňom jej smrti 30. januára. Predchádza mu modlitba deviatnika k ctihodnej Božej služobníčke Márii...

2 % pre MAGIS

Milí sympatizanti, aj v tomto roku 2022 sa uchádzame o Vašu priazeň a podporu prostredníctvom poukázania 2% z dane z príjmu. Svojím príspevkom môžete podporiť cez činnosť občianskeho združenia rodiny v núdzi, obete domáceho násilia i obete trpiace následkami...

Skúsenosť z covidového oddelenia

Nepopierateľne sú tohtoročné vianočné sviatky pre mnohých ľudí vo svete, v našom okolí, ale i pre niektoré z nás celkom bytostne poznačené stratou blízkych v dôsledku pandémie, ktorá  neraz dokázala vyvolať atmosféru vzťahových napätí, nedôvery, či nejednoty v rodinách...

Posviacka kaplnky - Mladá Boleslav

Komunita v Mladej Boleslavi, Česká republika, bola zriadená v septembri 2021, všetky tri sestry sme prišli 4. 9. 2021. Po prvom období prechodného bývania na farskom úrade a postupného zariaďovania domu máme svoje definitívne zázemie už k dispozícii so všetkým potrebným. Dom v...

Duchovná obnova pre ženy z Čiernej Vody

Drahé sestry CJ a milí priatelia Márie Wardovej, na začiatku novembra nás 12 žien z Čiernej Vody mohlo prežiť 4 dni na duchovnej obnove v Ivanke pri Dunaji so sestrami Letíciou a Miroslavou. Pokračovali sme v témach 5. etapy Duchovných cvičení o identite ženy: Byť tou,...

Oáza v Bernátovciach má nových kresťanov

Krst prijalo osem detí žijúcich v neziskovej organizácii Oáza – Nádej pre nový život v Bernátovciach. Prvú iniciačnú sviatosť im udelil Peter Gombita vo farskom kostole Všetkých svätých vo Valalikoch v nedeľu 21. novembra 2021 na slávnosť Krista Kráľa. Rodiny týchto detí prišli o...

Malé kroky na ceste viery

Aj na Slovenskej katolíckej farnosti v Mníchove sa snažíme kráčať na ceste viery. Ostať stáť predpokladá stagnáciu. Aj keď robíme len malé kroky, predsa sa hýbeme. Po dlhšom čase sa opäť obnovili sv. omše pre rodiny s deťmi. Rodičia s deťmi prišli v hojnom počte nielen na sv....

Formačné stretnutie v Užhorode

27. októbra sme v Sociálnom centre Márie Wardovej začali vzdelávací program pre našich mladých obyvateľov. Program pod názvom Nemenné hodnoty v meniacom sa svete zahŕňa prednášky, ktorých cieľom je formovať mladých ľudí. Stretnutia sa budú uskutočňovať každú stredu večer na nasledovné témy:...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>