Piatok po 3. veľkonočnej nedeli: 1. 5. 2020

Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume.

Jn 6, 52-59

 

Impulzy na meditáciu

  • Čo mi prináša život a čo mi život berie?
  • Kedy ostávam v Kristovi? 
  • Aké myšlienky, slová a skutky o tom svedčia?
  • Čo pre mňa znamenajú slová Písma: „... budem žiť  z (neho) Krista?“