28. nedeľa v Období cez rok
11.10.2020

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť.

Znova poslal iných sluhov s odkazom: ‚Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!‘ Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili.

Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil.

Potom povedal svojim sluhom: ‚Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.‘ Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami.

Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: ‚Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?‘ On onemel.

Tu kráľ povedal sluhom: ‚Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘

Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“

Mt 22, 1-14

 

IMPULZ NA MODLITBU

  • Pripravím sa na stretnutie s Ježišom. Stíšim sa a vnímam jeho prítomnosť.
  • Predtým ako začnem čítať Božie slovo dnešnej nedele, poprosím o dar Ducha Svätého.
  • Veľkodušný kráľ pripravil veľkolepú svadbu a túžil, aby pozvaní mali účasť na jeho radosti i na radosti jeho syna.
  • Ak je to veľkodušnosť, ktorá mi chýba, poprosím o ňu Ježiša. Ak mi, naopak, chýba ochota podieľať sa na radosti iných, modlím sa o tento dar.
  • Predstavím si svadobnú sieň, kráľa, jeho syna, pripravené stoly, miesta pre pozvaných svadobčanov, ktoré zostali prázdne.
  • Pozerám, počúvam, vnímam celú atmosféru najprv vo vnútri svadobnej miestnosti a potom vonku, ako sluhovia zvolávajú pozvaných, kde ich nachádzajú, ako sa tvária, čo robia.
  • Kráľ sa nahneval na správanie ľudí, ktorí pohrdli jeho pozvaním či nepovažovali za dosť dôležité prísť na svadbu, kde jedinou podmienkou z jeho strany bol svadobný odev. Nechcel od nich žiadne iné dary.
  • Čo pre mňa symbolizuje svadobné oblečenie? Čo ním komunikujem ľuďom, ktorí ma pozývajú na svadbu?
  • Meditáciu ukončím modlitbou, osobným rozhovorom s Ježišom.