Biela sobota: 11. 4. 2020

Impulzy na meditáciu

Dnes Cirkev neslávi obetu sv. omše. Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe, rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým, a v modlitbách a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie.

Zotrvám v tichu pri Pánovom hrobe a rozjímam o jeho utrpení, smrti a o zostúpení k zosnulým.

  • Čo je mojím hrobom? 
  • Čo mi berie život?