Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli: 11.5.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“ Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“ Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.“

  Jn 14, 21-26

 

Impulzy na meditáciu

Poviem Bohu, že túžim byť aj v tejto chvíli s ním, a prosím ho, aby mi daroval svojho Svätého Ducha pre otvorenie sa jeho slovu.
Potom si pomaly prečítam evanjelium dnešného dňa a zotrvám v uvažovaní nad slovom či vetou, ktorá ma oslovuje.

Božie prikázania môžem pociťovať ako dar, ale tiež ako bremeno.

  • Ktoré plnenie prikázaní je pre mňa náročné?
  • V úryvku čítame: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo...“ Čo je mojou motiváciou pri zachovávaní prikázaní?

Som príbytkom Najsvätejšej Trojice a môžem túto skutočnosť vedomejšie prežívať počas celého dnešného dňa.